Коаліція з підтримки громадських організацій та ініціатив ВПО

koalitsiya-vpo-logoЧленами Коаліції є представники громадських ініціатив та організацій, які створені вимушеними переселенцями або працюють в інтересах внутрішньо переміщених осіб та повністю розділяють положення Меморандуму учасників Коаліції з підтримки громадських організацій та ініціатив ВПО. 

     Коаліція є відкритою для приєднання шляхом підписання представниками всіх зацікавлених організацій громадянського суспільства та громадських ініціатив України, в тому числі тими, що будуть створені після заснування Коаліції, Меморандуму.

МЕМОРАНДУМ
учасників Коаліції з підтримки громадських організацій та ініціатив ВПО

24 жовтня 2016 року, м. Житомир

I. ПРЕАМБУЛА

Ми, представники місцевих і всеукраїнських недержавних організацій України, які створені вимушеними переселенцями або працюють в інтересах внутрішньо переміщених осіб, виходячи з необхідності координації наших зусиль у справі:

  • забезпечення в Україні змістовної громадянської рівності й соціального комфорту для всіх її мешканців, незалежно від їх соціального статусу,
  • створення в Україні належних умов для всебічного розвитку і соціального становлення особистості незалежно від індивідуальних і соціальних ознак,
  • сприяння адаптації та становленню внутрішньо переміщених осіб у нових громадах,
  • підтримки громадських ініціатив внутрішньо переміщених осіб та організацій, які з ними співпрацюють,
  • координації зусиль задля розвитку громадянського суспільства України.

Ідучи назустріч суспільним очікуванням щодо посилення в Україні роботи, спрямованої на утвердження пріоритетності прав людини, незалежно від їх соціального статусу

з метою всебічної, комплексної та системної адвокації прав, інтересів і потреб вимушено переміщених осіб,

враховуючи позиції широкого кола зацікавлених сторін, у рамках статутних цілей, завдань і напрямів діяльності наших організацій,

беручи до уваги попередні конструктивні напрацювання підписантів у сфері ініціатив з підтримки і розвитку започаткувань пов’язаних з підтримкою внутрішньо переміщених осіб, –

  • оголошуємопро заснування Коаліції з підтримки громадських організацій та ініціатив ВПО як спільної громадської ініціативи інститутів громадянського суспільства;
  • заявляємо, що Коаліція з підтримки громадських організацій та ініціатив ВПО створюється для найширшого кола зацікавлених сторін і є відкритою до співпраці з організаціями громадянського суспільства та окремими експертами;
  • закликаємооргани державної влади України та інші інститути громадянського суспільства вбачати у створеній Коаліції з підтримки громадських організацій та ініціатив ВПО новий чинник суспільного життя і будувати стосунки з організаціями-учасницями Коаліції на засадах партнерства та співпраці;
  • залишаємоцей Меморандум відкритим для підписання представниками всіх зацікавлених організацій громадянського суспільства України, в тому числі тими, що будуть створені після заснування Коаліції з підтримки громадських організацій та ініціатив ВПО.

II.ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Ми, учасники Коаліції з підтримки громадських організацій та ініціатив ВПО, виходимо в нашій спільній діяльності з таких принципових засад:

1. Чинне в Україні станом на вересень 2016 року нормативно-правове регулювання підтримки внутрішньо переміщених осіб розпорошене по значній кількості законодавчих актів, є переважно декларативним та не передбачає механізмів їх реалізації.

2. Ініціативи, що спрямовані на підтримку вимушено переміщених осіб потребують координації спільних зусиль інституцій громадянського суспільства, самих вимушених переселенців, державних та муніципальних владних структур. Учасники Коаліції намагатимуться всебічно підтримувати одне одного у ініціативах пов’язаних з підтримки громадських організацій та ініціатив ВПО.

3. Жодна особа не може бути дискримінована за будь-якою із загальноприйнятих антидискримінаційних ознак. Протидія дискримінації вимушених переселенців у приймаючих громадах є ключовою спільною цінністю учасників Коаліції.

4. Спільна діяльність учасників Коаліції визначається (але не обмежується) цим Меморандумом та чинним законодавством України.

5. Викладені засади діяльності можуть бути переглянуті учасниками Коаліції з протидії дискримінації в Україні відповідно до актуальних потреб.

 

ЩОБ ПІДПИСАТИ МЕМОРАНДУМ  І ПРИЄДНАТИСЬ ДО КОАЛІЦІЇ,

ЗАПОВНІСТЬ ОНЛАЙН-ФОРМУ НИЖЧЕ