Паритет

Житомирська обласна молодіжна громадська організація «Паритет» зареєстрована 30 травня 2012 року Житомирським обласним управлінням юстиції.

Місія організації:

забезпечення умов, що сприяють задоволенню та захисту законних громадянських, соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів прав і свобод її членів. Створення ефективного механізму впровадження соціальних програм, просвітницьких заходів, молодіжних громадських ініціатив, комунікаційних кампаній, спрямованих на розвиток молодіжного лідерства, соціальної компетентності, волонтерства, попередження різних форм дискримінації, популяризацію партнерських цінностей задля забезпечення соціальної справедливості і прав людини шляхом надання можливостей для особистісного зростання та самореалізації соціально активної молоді, громадян. Ґендерний компонент – важлива складова в роботі організації.

Основні завдання  та напрямки діяльності організації:

 • Розробка та впровадження соціальних програм та інноваційних технологій роботи шляхом використання різних форм діяльності (центри, школи, семінари, тренінги, конференції, „круглі столи” та ін.).
 • Сприяння розвитку громадських ініціатив у соціальній сфері.
 • Здійснення системи заходів соціальної підтримки та допомоги тим, хто її потребує. Наснаження і підтримка найменш захищених верств суспільства та протидія факторам соціального виключення.
 • Сприяння запровадженню міжнародних професійних та етичних норм і стандартів у сфері молодіжних та інших громадських ініціатив в Україні.
 • Створення умов для творчої діяльності членів ЖОМГО „Паритет”.
 • Залучення зацікавлених осіб, молоді до діяльності організації і сприяння становленню та розвитку її творчої ініціативи.
 • Висвітлення напрямів діяльності ЖОМГО „Паритет” у засобах масової інформації, соціальних мережах, на сайті організації.
 • Видання газет, брошур, посібників, методичних рекомендацій та іншої друкованої продукції, створення відеофільмів, аудіовізуальних матеріалів з метою популяризації діяльності організації, поширення передових новітніх практик роботи.
 • Співпраця з органами виконавчої влади, установами та організаціями, зайнятими у сфері підтримки та розвитку соціально активної молоді, навчальними закладами, підприємствами, громадськими організаціями, фізичними особами, засобами масової інформації.
 • Організація експертних комісій для проведення на громадських засадах позавідомчої оцінки соціально орієнтованих програм та технологій.
 • Просвітницька робота з питань прав людини, репродуктивного здоров`я та планування сім`ї, ліквідації всіх форм насильства та дискримінації, протидія насильству в сім’ї, торгівлі людьми, сприяння формуванню свідомої участі громадян у прийнятті рішень, а також становленню соціально компетентної особистості.
 • Турбота про правовий, соціальний та професійний захист членів ЖОМГО „Паритет”.

контакти

icon Житомирська область, Черняхівський район, с. Троковичі, вул. Шевченка, 58

telephone +380672479017, +380975214129

logo5  ngo-paritet.in.ua

logomail ngo_paritet@ukr.net

%d bloggers like this: