Конкурс грантів для ГО на боротьбу з домашнім чи гендерним насильством

Максимальний бюджет однієї проєктної пропозиції не повинен перевищувати 5000 USD.

Максимальний термін реалізації проєкту – 6 місяців.

Кінцевий термін подачі – 12 квітня 2021.

 

1. ВСТУП


Цей конкурс адмініструється проєктом  «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні», який є частиною Програми демократичного врядування ПРООН. Метою цієї програми є допомога уряду, громадянському суспільству та народу України вдосконалювати демократичну політику та практику, необхідні для прискорення прогресу в сфері сталого людського розвитку. Це передбачає відстоювання прав людини та гендерної рівності, підтримку антикорупційних зусиль, гарантування того, щоб усі громадяни України могли захистити свої права, зміцнення парламенту та розширення можливостей громадянського суспільства й молодих активістів та активісток.

Проєкт «Громадянське суспільство задля посилення демократії та прав людини в Україні» (2017-2022), що фінансується Міністерством закордонних справ Данії та реалізується ПРООН в Україні, будується на основі досягнень попереднього проєкту «Демократизація та права людини в Україні» (2013-2016). Це загальнонаціональна 5-річна ініціатива, яка впроваджується з 1 квітня 2017 року до 31 березня 2022 року. Загальною метою проєкту є розвиток інституційної спроможності дійових осіб громадянського суспільства в регіоні у сферах демократії та прав людини задля посилення впливу на процеси реформ у країні через кращу координацію,  мережеву співпрацю та задля посиленого внеску в розбудову інклюзивного, демократичного врядування на основі прав людини.

З цією метою, проєкт посилюватиме спроможності організацій громадянського суспільства (ОГС) просувати демократію та розвивати результативний діалог між органами влади та організаціями громадянського суспільства на основі широкої участі громадян на всіх рівнях в Україні. Це також допоможе розвинути спроможність дійових осіб у сфері прав людини та посилюватиме їх з метою просування та захисту прав людини в Україні, та підвищити рівень громадянської активності молоді та участь молоді у процесах прийняття рішень на всіх рівнях.

Проєкт розвитку громадянського суспільства матиме три головні компоненти:

 1. Посилення ОГС як захисників демократії та доброго врядування;
 2. Підтримка дійових осіб у сфері прав людини задля просування та розвитку прав людини в Україні;
 3. Підвищення рівня громадянської активності молоді та забезпечення участі молоді в процесі прийняття рішень на всіх рівнях.

Пандемія COVID-19 значно погіршила низку соціальних та економічних проблем в Україні. Одним з негативних наслідків пандемії є збільшення кількості випадків домашнього насильства. Понад 40% опитаних, які повідомили про домашнє насильство, до карантину такого досвіду не мали. З початком пандемії випадки повідомлення про домашнє насильство зросли на 30%. Згідно з опитуваннями жертв, головні фактори, що сприяли збільшенню кількості випадків домашнього насильства, це – безробіття, зловживання алкоголем, а також перебування в обмеженому просторі тривалий час через карантин. Вразливі групи населення, які зустрічаються з різними формами дискримінації та мають більший ризик насильства, зустрічаються з додатковими бар’єрами для повноцінного здійснення прав людини та участі в громадському та політичному житті країни. До вразливих груп належать сільські жінки, люди з інвалідністю, малозабезпечені, безробітні, представники етнічних меншин (роми), внутрішньо переміщені особи, а також жінки, які живуть з ВІЛ/СНІДом та інші. Під час пандемії ПРООН продовжує підтримувати ініціативи, що стосуються проблем домашнього насильства та насильства за ознакою статі в Україні.

ПРООН запрошує організації громадянського суспільства долучитись до реагування на випадки порушення прав людини, зокрема вразливих груп жінок та чоловіків, під час спалаху пандемії COVID-19 в Україні.

 

2. ЦІЛІ КОНКУРСУ


Метою конкурсу є підтримка діяльності ОГС в захисті прав людини та захисті вразливих груп в Україні під час загальнонаціональної кризової ситуації, що спричинена спалахом пандемії COVID-19.

Активності запропоновані для імплементації в рамках цього конкурсу повинні бути зосереджені на вирішенні питань домашнього насильства та насильства за ознакою статі, а також можуть включати, але не обмежуватися наступним:

 • Запровадження ефективних механізмів координації ініціатив громадянського суспільства та волонтерських ініціатив з метою реагування та подолання домашнього насильства та насильства за ознакою статі під час спалаху пандемії COVID-19 на місцевому рівні в Україні;
 • Забезпечення захисту та відновлення порушених прав людини в зв’язку зі спалахом пандемії COVID-19, при цьому приділяючи особливу увагу вразливим верствам населення;
 • Проведення інформаційних та адвокаційних кампаній задля запобігання та реагування на порушення прав людини, що пов’язані з  насильством за ознакою статі, в тому числі й щодо протидії домашньому насильству та підтримки вразливих груп;
 • Надання юридичної підтримки та полегшення доступу до спеціалізованих служб та сервісів особам, які зазнали домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, включаючи осіб із вразливих груп;
 • Просування на рівні територіальних громад послуг, що надаються особам, які зазнали домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Максимальний бюджет однієї проєктної пропозиції не повинен перевищувати 5000 USD.

Максимальний термін реалізації проєкту – 6 місяців.

 

3. КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ


До участі в цьому конкурсі грантів запрошуються неурядові організації, зокрема благодійні організації, громадські об’єднання (включаючи громадські організації та спілки), які офіційно зареєстровані в Україні принаймні 3 роки. Конкурс не надає гранти організаціям, політичним партіям, органам державної влади, місцевого самоврядування, релігійним громадам та приватним (фізичним) особам та підприємцям.

Параметри, що визначають чи НУО може бути розглянута для фінансування ПРООН, базуватимуться на контрольному списку оцінки спроможності CACHE (Додаток 5).

 

4. БЮДЖЕТ ТА ДОЗВОЛЕНІ ВИТРАТИ


Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для провадження проєктної діяльності;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включаючи принципи «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
 • коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності;

Кошти, надані через грант ПРООН, можуть бути використані виключно для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • закупівлі консультативних послуг, за умови їх необхідності для досягнення проєктних цілей;
 • оренди, харчування та інших послуг, пов’язаних з проєктними заходами;
 • друкарських, типографських та копіювальних послуг;
 • комунальних послуг і зв’язку;
 • витратних матеріалів та канцелярських товарів, включаючи незначні засоби індивідуального захисту;
 • транспортних витрат (за умови відповідності відрядження внутрішнім правилам ПРООН);

Вважаються неприйнятними витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі у конкурсі;
 • закордонними відрядженням;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних з коливанням валютного курсу;
 • створенням та реєстрацією організації;
 • прямою фіскальною підтримкою державних органів  влади;
 • політичною діяльністю;
 • релігійною пропагандою;
 • Діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
 • Проєкти, спрямовані на отримання прибутку від діяльності;
 • Будівельні або ремонтні роботи;
 • Придбання транспортних засобів та / або розкішних товарів та супутніх послуг;
 • Придбання товарів для розповсюдження у вигляді гуманітарної допомоги, подарунків.

 

5. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ


Концепції проєктних пропозицій подаються українською мовою та надсилаються електронною поштою на адресу: grants.ua@undp.org. У темі листа вказати назву конкурсу «Відповідь громадянського суспільства на порушення прав людини жінок та чоловіків, які відносяться до вразливих верств населення, під час спалаху пандемії  COVID-19 в Україні».

Усі заявки мають бути подані не пізніше 23:59 12 квітня 2021 року. Заявки, які надійшли після зазначеного терміну, не розглядатимуться.

Контактна особа:

Тарапатова Оксана, спеціалістка з місцевого самоврядування  проєкту ПРООН «Громадянське суспільства задля розвитку демократії та прав людини в Україні», oksana.tarapatova@undp.org

 

6. ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ


6.1. Оціночні процедури

Після закінчення терміну прийняття пропозицій, спеціалісти ПРООН проведуть попередню перевірку на відповідність технічним критеріям. На цьому етапі ПРООН може запросити додаткову інформацію на свій розсуд.

Для забезпечення повної прозорості процесу, ПРООН формує Оціночний комітет (ОК), який оцінюватиме ті пропозиції, що пройшли перший етап. ОК – повноважний тимчасовий орган, який відповідає за розгляд, відбір та рекомендацію декількох проєктів до підтримки. ОК залишає за собою право отримати незалежну експертну думку в ході оцінки і відбору проєктів.

6.2. Критерії оцінки пропозицій

Пропозиції будуть оцінюватись ОК за наступними критеріями:

 • Якість проєктної пропозиції відповідно до визначеної тематики поданої в складі пакету документів на конкурс;
 • Продемонстрована спроможність виконувати програмну діяльність визначену в оголошенні  про конкурс;
 • Враховані аспекти прав людини та гендерні аспекти впровадження проєкту;
 • Якість запропонованих мереж (включаючи потенційних партнерів для впровадження, та вже існуючі мережі, пов’язані з пропозицією).

 

7. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ


7.1. Моніторинг та оцінка

Отримувач гранту відповідає за здійснення моніторингу впровадження проєкту та оцінювання його результатів. ПРООН провадитиме моніторинг грантового проєкту через звіти грантотримувача, зустрічі з працівниками проєкту та їхніми  партнерами, а також через участь у проєктних заходах.

7.2. Звітування 

Грантотримувач  подаватиме звіти згідно формату, визначеного ПРООН, а саме:

 • Короткі звіти на вимогу, які будуть час-від-часу вимагатись ПРООН у тих випадках, коли буде потрібна інформація про статусу проєкту в період між регулярними звітами;
 • Заключний звіт, який включатиме опис заходів та результатів, а також фінансовий звіт за весь період контракту.

Додатки:

Форма проєктної пропозиції та зразки

 

Джерело

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *