Гранти від Європейської комісії на підтримку громадянського суспільства в Україні

 Європейська комісія оголосила конкурс «Support Civil Society, Local Authorities and Human Rights in Ukraine». Загальна мета цього конкурсу полягає в зростанні ролі громадянського суспільства у сприянні демократичним реформам та комплексному соціально-економічному розвитку в Україні. Дедлайн – 25 січня 2019 р.

 Цілі:

 1. Посилити роль українського громадянського суспільства у просуванні прав людини та основних свобод.
 Пріоритети:
сприяти і зміцнювати підтримку громадянського суспільства у боротьбі з жорстоким поводженням, тортурами та безкарністю, працюючи над недопущенням жорстокого, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження; забезпечення відповідальності за катування та жорстоке поводження; та надання підтримки реабілітації тортур.
заохочувати рівність та боротися з усіма формами дискримінації, в тому числі щодо статі, сексуальної орієнтації, осіб, що належать до меншин та вразливих груп.
захищати та зміцнювати статус правозахисників, також через правову підтримку та стратегічні поради, підтримуючи їх здатність здійснювати правозахисну роботу та співпрацювати з іншими організаціями громадянського суспільства, в тому числі в конфліктних і постконфліктних регіонах, а також у Криму; сприяння сталості їх діяльності; підвищення обізнаності про їхню роботу та роль у просуванні демократії та захисту прав людини.
сприяти покращенню ситуації щодо якості політики та нормативно-правової бази, спрямованої на підтримку верховенства права, рівності перед законом та доступу до правосуддя, права на справедливий судовий розгляд, забезпечення житлом, землею та права власності по всій країні;
підтримувати свободу віросповідання, думки та вираження поглядів, а також право на інформацію, в тому числі і на нових онлайн-носіях, а також на протидію ненависті.
 2 Підвищення спроможності громадянського суспільства та місцевих органів влади шляхом створення мереж та інновацій.
 Пріоритети:
розробити регіональні тематичні мережі НУО через конкретні галузеві ініціативи;
підтримувати впровадження та розширення інноваційних методологій, методів та практик залучення громадськості та участі громадськості, включаючи культурні заходи та ІКТ;
підтримувати спільні та взаємопов’язані ініціативи місцевої влади та ОГС для місцевого розвитку.
Особливу увагу буде приділено забезпеченню того, щоб підтримка ОГС була чутливою до конфлікту, і що це не сприятиме підбурюванню до насильства, ненависті, расизму та ксенофобії.

 Розмір грантів

Будь-який грант, який вимагається під час цього конкурсу, повинен складатись між наступними мінімальними та максимальними сумами:

1 ціль
мінімальна сума: 75 000 євро;
максимальна сума: 300 000 євро.
2 ціль
мінімальна сума: 350 000 євро;
максимальна сума: 1 000 000 євро.
 Провідний заявник
 Щоб отримати право на отримання гранту, провідний заявник повинен:
бути юридичною особою і бути неприбутковою та бути конкретним типом організації, такою як: громадська організація, благодійний фонд
бути зареєстрованим у державі-члені Європейського Союзу або сторонами Угоди про Європейську економічну зону або в країні-партнері ENI

 Потенційні заявники не можуть брати участь у конкурсах або подавати гранти, якщо вони перебувають у будь-якій з ситуацій
Співзаявник (и)
Максимальна кількість співдоповідачів проекту становить три.
Співзаявники беруть участь у розробці та впровадженні цієї акції, а витрати на них поширюються таким самим чином, як і ті, що були виконані головним заявником.
Співдоповідачі повинні відповідати критеріям прийнятності, які застосовуються до самого кандидата.
 Процедура подання заявки складається з двох етапів:
Концепція 
Повні програми
 Поняття концепції разом з декларацією головного заявника повинно бути подано за адресою, вказаною на веб-сайті.
 Для отримання додаткової інформації відвідайте сторінку https://bit.ly/2QaQqx3 та завантажте інструкції.

 Джерело:  https://gurt.org.ua/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *