Конкурс грантів зі зміцнення правової спроможності місцевих громад

Програма «Права людини і правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» оголошує конкурс: «Посилення правової спроможності місцевих громад». Дедлайн – 10 вересня 2018 р.

Політика децентралізації влади ставить нові завдання перед місцевим самоврядуванням. Водночас, виникають нові потреби та можливості впливу на вирішення проблем у місцевих громадах. Доступність та пріоритизація правових способів вирішення спорів та конфліктів є передумовою для усунення позаправових практик, ефективної реалізації реформ на рівні місцевих громад.

 

2. Мета конкурсу:

Посилити спроможність місцевих громад вирішувати проблемні питання свого розвитку у правовий спосіб.

 

3. Завдання конкурсу:

 1. підтримати неурядові громадські організації, що працюють з місцевими громадами у сфері створення системи надання безоплатної правової допомоги заради розвитку громад;
 2. забезпечити правову підтримку змін/розвитку у місцевих територіальних громадах, розробити алгоритми вирішення найбільш поширених проблем громади;
 3. удосконалити процедури роботи з надання безоплатної первинної правової допомоги, розширити перелік доступних послуг і способи їх надання;
 4. забезпечити системне поширення правової інформації (зокрема, інформацію про роботу місцевих установ/організацій, що надають первинну правову допомогу), залучити місцевих волонтерів, сприяти подоланню правової та соціальної ізоляції вразливих соціальних груп через розширення можливостей їх доступу до правосуддя, первинної правової допомоги у громаді;
 5. налагодити діалог, зокрема через обмін інформацією та участь у спільних заходах, між громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної влади задля обміну досвідом щодо покращення доступу до правосуддя.

 

4. Учасники конкурсу:

Організації громадянського суспільства. Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

 

5. Пріоритети конкурсу:

 • стаціонарне, виїзне та дистанційне надання первинної правової допомоги (правова інформація, правові консультації), реєстрація та облік наданих послуг, публічне звітування;
 • впровадження системного підходу до розвитку громад через моніторинг місцевих проблем та вироблення пріоритетів розвитку, експертного супроводу таких процесів з боку організацій громадянського суспільства;
 • підтримка системної співпраці з органами місцевого самоврядування щодо поширення кращого досвіду зі створення та підтримки у громадах моделей надання безоплатної первинної правової допомоги згідно з положеннями Закону України «Про безоплатну правову допомогу», «Типового положення про установу з надання первинної правової допомоги» та «Порядку та критеріїв залучення органами місцевого самоврядування суб’єктів приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги»;
 • розвиток та посилення інституційної спроможності організацій громадянського суспільства, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері надання населенню якісних та доступних послуг правового характеру;
 • співпраця з провайдерами правової допомоги у висвітленні діяльності установ, які надають первинну правову допомогу, зборі та систематизації інформації про надану безоплатну правову допомогу, застосуванні інноваційних технологій при наданні такої допомоги.

 

6. Критерії відповідності

До участі у конкурсі приймаються проектні пропозиції, підготовлені відповідно до визначених цим оголошенням вимог, від організацій, які відповідають нижчезазначеним критеріям. Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним нижче вимогам, розглядатися не будуть.

 

6.1. Вимоги до учасників конкурсу

До участі в конкурсі запрошуються організації, які:

 • мають статус неприбуткової організації та офіційно зареєстровані в Україні;
 • мають попередній досвід роботи у сфері надання правової допомоги, захисту прав людини, правопросвітництва;
 • мають мінімально необхідний матеріально-ресурсний потенціал (окреме приміщення організації (кімната), яке придатне для публічного прийому клієнтів (запитувачів правової допомоги), обладнане робоче місце юриста) та мають відповідні фінансові процедури, можуть належно прийняти та використати кошти, надані в межах гранту, що підтверджується офіційним листом заявника;

Перевага надаватиметься проектним пропозиціям, котрі:

• спираються на оцінку потреб місцевого населення в сфері доступу до правосуддя або передбачають таку оцінку;

• мають підтверджену листом зацікавленість місцевого самоврядування щодо участі у проекті з подальшою можливістю фінансової підтримки;

• містять план співпраці з органами місцевого самоврядування, системою безоплатної правової допомоги з визначеним розподілом обов’язків, запланованих заходів тощо;

• мають стратегічний план організаційного розвитку;

• передбачають діяльність за кількома пріоритетами конкурсу.

Усі підтримані організації заохочуватимуться до спільних форм роботи партнерів ініціативи (участь у навчальних заходах, розробка інформаційних матеріалів, ведення звітності й обліку клієнтів, участь у національних правопросвітницьких кампаніях тощо).

 

6.2. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для виконання проектної діяльності;
 • фактично виникли протягом терміну виконання проекту;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
 • коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодування витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу.
 • міжнародними відрядженнями;
 • створенням та реєстрацією організації;
 • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
 • політичною діяльністю;
 • релігійною пропагандою;
 • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
 • проектами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
 • будівництвом або ремонтними роботами;
 • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
 • придбанням товарів для розповсюдження у вигляді гуманітарної допомоги, подарунків.

 

6.3. Порядок подання проектних пропозицій

До проектних пропозицій має бути додано повний пакет документів (див. нижче). Їх має бути подано у строки, визначені цим оголошенням.

Проектні пропозиції слід подавати українською мовою згідно з вимогами оголошення та аплікаційної форми. Пакет документів має включати:

1) належно заповнену проектну пропозицію;

2) необхідні додатки, що підтверджують відповідність поданої проектної пропозиції конкурсним умовам

3) копію свідоцтва про реєстрацію або виписки з ЄДР;

4) резюме осіб, залучених до виконання проекту, із досвідом, який відповідає сфері проектної діяльності.

Останній строк подання проектної пропозиції– 17:00 10 вересня 2018 року.

Зверніть увагу!

• Проекти, що надійдуть після зазначеного в оголошенні строку, не розглядатимуться.

• Дату подання проекту визначають за датою реєстрації проекту на сайті.

• Подані на конкурс матеріали не повертаються та не рецензуються.

• Про результати конкурсу учасників повідомлять електронним листом.

• Остаточне рішення щодо проекту чи заявки перегляду не підлягає.

• Причини відмови у підтримці проекту не повідомляються.

 

 

7. Бюджет конкурсу

Загальний бюджет конкурсу– 5 400 000 грн. (200 000 дол. США)

Максимальний розмір гранту: – 350 000 грн.

Мінімальний строк реалізації проекту – 6 місяців.

Максимальний строк реалізації проекту – 12 місяців.

 

8. Критерії оцінки проектів:

 • відповідність завданням і пріоритетам конкурсу;
 • комплексність підходів до вирішення проблем;
 • інноваційність;
 • досвід організації/ключових виконавців у проведенні заходів, передбачених проектом;
 • реалістичність проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;
 • залучення партнерів, географічне охоплення проекту;
 • орієнтація на представників вразливих соціальних груп;
 • зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту.

 

9. Звітування, моніторинг та оцінювання грантових проектів

До моніторингу реалізації підтриманих проектів будуть залучені партнери програми – Громадська Спілка «Мережа правового розвитку, Громадська Спілка «Українська Гельсінська Спілка з прав людини».

 

9.1. Формат звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Міжнародним фондом «Відродження»:

• проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами та фінансовим компонентом – кожні 3 або 6 місяців (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);

• короткі звіти на вимогу, які можуть час-від-часу вимагати організатори конкурсу, коли буде потрібна інформація за проектом у період між регулярними звітами;

•  заключний звіт, який включатиме опис заходів та результатів, а також фінансовий звіт та звіт за власним внеском за весь період грантової угоди.

 

10.1. Фінансування

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Його визначатимуть індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші виділятимуть після отримання та затвердження проміжних звітів організації-грантоотримувача.

Деталі за посиланням: http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_posilennya_pravovoi_spromozhnosti_mistsevikh_gromad/

Джерело: https://gurt.org.ua/

One thought on “Конкурс грантів зі зміцнення правової спроможності місцевих громад

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *