ПРООН оголошує грантовий конкурс для НУО та громад-партнерів з Житомирської області

Грантовий конкурс для неурядових організацій та груп активних громадян громад-партнерів Житомирської області, а також регіональних та національних НУО, діяльність яких охоплює Житомирську область. Дедлайн – 5 травня 2017 р.

1. ЦІЛІ КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

1.1. Це оголошення повідомляє про Конкурс малих грантів для неурядових організацій та груп активних громадян Житомирської області, а також регіональних та національних організацій, які здійснюють діяльність на території Житомирської області (далі – Конкурс), який реалізується в рамках Програми відновлення та налагодження миру ПРООН. Загальна стратегія конкурсу полягає у застосуванні, орієнтованого на громаду, підходу для  поліпшення доступу до правосуддя. Його метою є сприяння досягненню таких цілей, як вдосконалення правосуддя на рівні громад через зміцнення потенціалу установ щодо надання послуг на основі прав людини та ефективного доступу до правосуддя.

1.2. Приймаючи до уваги, що ключовими складовими діяльності ПРООН є залучення громадськості та сприяння розвитку мереж громадянського суспільства, метою Конкурсу є відбір громадських ініціатив, спрямованих на покращення доступу до правосуддя, підвищення правової захищеності найбільш вразливих категорій населення шляхом надання послуг із правової допомоги (в т.ч. жителям сільських регіонів, літнім людям, вимушено переміщеним та ін.) та  підвищити рівень чутливості правосуддя до пов’язаних із конфліктом злочинів через забезпечення доступу до правової допомоги, юридичного захисту та різних форм допомоги жертвам СГН.

Грантові ініціативи відповідної спрямованості повинні бути оформлені у відповідності до вимог за спеціальною формою (додається) для фінансування відповідно до правил закупівель Програми розвитку ООН (далі – ПРООН).

Кінцевий термін подачі заявок – 5 травня 2017 року.

2. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

Учасниками Конкурсу є групи активних громадян (від 3 до 15) та громадські організації громад-партнерів ПРООН в Житомирській області, а також інші регіональні та національні громадські (неурядові) організації, які здійснюють діяльність на території Житомирської області. Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним організаціям.

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНІЦІАТИВ В РАМКАХ КОНКУРСУ

До розгляду будуть прийняті ініціативи, які відповідають цільовій спрямованості Проекту, орієнтовані на населення, реалізація яких, зокрема, сприятиме:

 • поліпшенню обізнаності в громадах щодо прав людини та пов’язаних із конфліктом ризиків;
 • поліпшенню навичок та усвідомленню відповідальності перед громадами органів внутрішніх справ і місцевих органів влади, які надають послуги населенню;
 • поліпшенню координації між громадянами, органами внутрішніх справ, місцевими органами влади та іншими зацікавленими сторонами в забезпеченні громадської безпеки;
 • підвищенню рівня доступності первинної та вторинної правової допомоги, через яку вразливе та постраждале від конфлікту населення, у т.ч. жертви СҐН, отримують якісні правові послуги;
 • здійсненню інформаційної підтримки вразливих категорій щодо правових питань у різних формах (очні консультації, онлайн-підтримка, гаряча лінія, допомога в отриманні та складанні документів, оновлення юридичних або особистих документів, здійснення представлення або захисту інтересів, надання правової підтримки у випадках порушення прав);
 • більш відповідальній реакції співробітників судових установ на потреби громад у сфері безпеки, особливо на злочини, пов’язані з конфліктом та СҐН;
 • поліпшенню доступу до інформації про роботу судів та прозорості судів;

Також до розгляду будуть прийняті будь-які інші ініціативи, доцільність яких можна обгрунтувати з точки зору покращення доступу до правосуддя.

4. ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок коштів країн-донорів, бюджетних, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Тип проектів

Обсяг фінансування

Спрямованість

Аплікаційна форма

1-й  (А)

<  2

Будь-яка в рамках Конкурсу

Додаток А

2-й (Б)

> 2

Інфраструктурні (обладнання)

Додаток Б

3-й  (В)

> 2

Змішані

Додаток В

ПРИМІТКА:

 • А-проекти – проекти вартістю менше 2-х тис. дол. , спрямовані на покращення  доступу до правосуддя;
 • Б – проекти  – проекти вартістю більш 2-х тис. дол., що передбачають покращення інфраструктури та здійснення громадських заходів в рамках спрямованості Проекту;
 • В – проекти – проекти спрямовані на надання правової допомоги вразливим категоріям  або проекти, спрямовані на підтримку жертв СГН.

Проект не містить обов’язкової вимоги щодо співфінансування, проте тим заявникам, які нададуть власний внесок організації (не менше 10% від загального бюджету проекту), буде надано превагу. Цей внесок може бути зроблено як у фінансовій, так і немонетарній формі.

Тривалість проекту – до 6 місяців.

5.ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ

Для реалізації мікропроектних ініціатив з обсягом фінансування від ПРООН до 2-х тис. дол. участь зареєстрованої неурядової організації не є обов’язковою. До розгляду будуть прийняті заявки від активних груп громадян з населених пунктів-партнерів  (від 3 до 15 осіб).

У всіх інших випадках до участі у конкурсі будуть прийматися проектні пропозиції від тих організацій, які відповідають нижчезазначеним вимогам:

 • мають статус неприбуткової або благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні;
 • працюють на території Житомирської області;
 • мають досвід роботи не менш, ніж один рік у сфері надання первинної правової допомоги, захисту прав людини, підвищення громадської обізнаності щодо прав та потреб вразливих груп населення, допомоги жертвам СГН;
 • мають підтверджену історію впровадження проектів та звітування;
 • мають відповідних фахівців та персонал проекту для його реалізації (керівник проекту, фахівці з юридичною/соціальною освітою та досвідом роботи з вразливими групами).

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть.

6. ВИТРАТИ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проекту;
 • відповідають принципу  ефективності та економічності витрат ( «найвища якість за найнижчу ціну» );
 • підтверджені  документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використано винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проектної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг ;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проектних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проектною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • послуг зв’язку (телефон, інтернет);
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із відрядженням;

6.2.Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодування витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженням

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Проектні пропозиції повинні містити повний пакет документів, визначений  формами візповідно до типів проектів (А, Б, В). Спеціальні форми для оформлення проекних пропозицій, які можна скачати  тут:

Проектні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Ради Конкурсу.

Оголошення про конкурс буде розміщено на веб-сайтах таких організацій:

 • Програма розвитку ООН в Україні (www.undp.org.ua);
 • Ресурсний центр ГУРТ (www.gurt.org.ua);
 • Портал «Громадський Простір» (www.civicua.org).

Проектні пропозиції слід подавати українською мовою згідно з вимогами оголошення та аплікаційної форми.

Пакет проектної пропозиції повинен складатися з:

Належно заповненої аплікаційною форми, до якої додаються:

 • копія свідоцтва про реєстрацію;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості;
 • резюме керівника проекту та не менше двох спеціалістів із досвідом, який відповідає сфері проектної діяльності (правова допомога).

Проектну пропозицію у форматі Microsoft Word (*.docx/*.doc) разом iз сканованими додатками (*.PDF або *.JPG) слід надіслати на електронну скриньку:

 •  zhanna.chmut@undp.org;

вказавши тему повідомлення: Конкурс «Громадська безпека та правосуддя на рівні громад». Пакет проектної пропозиції повинен бути надісланий одним листом, розмір якого не має перевищувати 8Mb.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Рада Конкурсу

Оцінка проектних пропозицій та відбір виконавця здійснюватиметься Радою Конкурсу  (РК), який матиме наступні завдання:

 1. Розгляд і оцінка проектних пропозицій;
 2. Рекомендація або відхилення проектних пропозицій для фінансування.

РК складатиметься з представників ПРООН, разом з цим, він має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору грантових проектів чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність проекту.

8.2. Критерії оцінки проектів:

 • відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу;
 • узгодженість мети, завдань та методів виконання проекту;
 • конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проектом;
 • рівень компетентності організації-заявника у питаннях передбачених проектною пропозицією;
 • обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів.;
 • рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проекту (керівник проекту, фахівці по наданню правової допомоги).

Наявність співфінансування проекту (у фінансовій чи не фінансовій формі) вважатиметься додатковою перевагою.

Зверніть увагу!

 • Проектні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.
 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасників повідомлять електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проекту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проекту не будуть повідомлені.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг впровадження проекту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту, їх партнерами та бенефіціарами, а також через участь у заходах проекту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час-від-часу вимагатися Проектом, коли буде потрібна інформація про грантовий проект в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір визначатимуть індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші виділятимуть після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Контактна особа території реалізації  поданих проектних пропозицій:

 •  Жанна Чмут / Zhanna Chmut / zhanna.chmut@undp.org; +38 067 410 19 67

 Джерело: Ресурсний центр ГУРТ

One thought on “ПРООН оголошує грантовий конкурс для НУО та громад-партнерів з Житомирської області

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *