ООН оголошує конкурс грантів

ООН оголошує конкурс грантів для зміцнення громадської безпеки, соціальної згуртованості та партнерства з поліцією в п’яти областях України. Дедлайн – 10 листопада 2019 року.

1. ВСТУП

Це Оголошення має на меті надати інформацію про конкурс грантів за напрямами громадська безпека, соціальна згуртованість та взаємодія поліції та громади на засадах партнерства для неурядових організацій, які здійснюють діяльність на території Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької та Луганської областей, який проводиться Програмою ООН із відновлення та розбудови миру, та пояснити процедуру подачі проєктних пропозицій. В Оголошенні викладені критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які будуть відібрані в межах цього конкурсу.

Загальна стратегія конкурсу полягає у застосуванні орієнтованого на громаду підходу для забезпечення громадської безпеки, соціальної згуртованості та взаємодії поліції та громади на засадах партнерства. Конкурс проводиться за такими цільовими напрямами:

(1) «Залучення громадських організацій ветеранів АТО/ООС до посилення громадської безпеки»;

(2) «Посилення громадської безпеки в громадах Приазов’я»;

(3) «Посилення соціальної згуртованості в громадах Приазов’я»;

(4) «Взаємодія поліції та громади на засадах партнерства»;

(5) «Налагодження взаємодії між різними професійними та соціальними групами для підвищення рівня соціально рівності за допомогою діалогового підходу».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗБУДОВИ МИРУ

Поточний конфлікт на сході України справив прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, безпеку громад та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення питань відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об’єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз провели оцінку відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.

До початку конфлікту протягом останнього десятиліття ПРООН була представлена та здійснювала активну діяльність на сході України, з акцентом на розвиток громад, розвиток громадянського суспільства та охорону навколишнього середовища. Робота над вирішенням конкретних проблем розвитку, породжених конфліктом та обговорених вище, ґрунтується на цій попередній роботі та налагоджених партнерських відносинах. Вона розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, яка є багатосторонньою донорською рамковою програмою, спільно імплементованою чотирма партнерськими агентствами ООН у співпраці з урядом України.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують одинадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

Програма ООН із відновлення та розбудови миру впроваджується з метою реагування та пом’якшення причин і наслідків конфлікту. Вона ґрунтується на результатах Оцінки відновлення та розбудови миру і узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, а також з двома обласними стратегіями розвитку до 2020 року. Програма ООН із відновлення та розбудови миру передбачає три основні напрямки діяльності: 1) підтримка економічного відновлення у громадах, які постраждали внаслідок конфлікту; 2) сприяння впровадженню реформи з децентралізації влади та реформи у сфері охорони здоров’я; 3) посилення громадської безпеки та соціальної згуртованості. Програма повністю узгоджена з Рамковою програмою партнерства між урядом України та Організацією Об’єднаних Націй. Вона тісно взаємопов’язана з Програмою демократичного врядування та реформ, що впроваджується на загальнонаціональному рівні та в усіх областях України та відповідає Цілям сталого розвитку, зокрема, цілі сталого розвитку 16 (мир, справедливість та сильні інститути).

Як територіальна програма, розроблена спеціально для районів на сході України, які постраждали внаслідок конфлікту, Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру, економіки та врядування на сході України після початку конфлікту. Вона враховує можливості, що виникли в результаті Мінського протоколу від вересня 2014 року та поновлення  дії його положень про припинення вогню, а також повністю пристосована для створення взаємозалежності між гуманітарними потребами та потребами з розвитку.

Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами Програми, які відображають пріоритетні потреби регіону:

Компонент I: Економічне відновлення та відбудова критично важливої інфраструктури;

Компонент II: Ефективне місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади;

Компонент III: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Фінансування в межах конкурсу грантів буде надано за підтримки Європейського Союзу (ЄС), урядів Данії, Швеції, Швейцарії та Королівства Нідерландів.

Фінансове адміністрування грантового конкурсу покладене на Програму розвитку ООН (ПРООН)

2.ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

2.1. До участі в цьому конкурсі грантів запрошуються громадські та благодійні організації, які зареєстровані на території Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької та Луганської областей України. За напрямом «Налагодження взаємодії між різними професійними та соціальними групами для підвищення рівня соціальної рівності за допомогою діалогового підходу» до участі у конкурсі запрошуються організації із реєстрацією на усій території України. Більш детально вимоги до реєстрації організацій прописані у розділі 2.2 «Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій» за кожним із напрямів.

Від громадських організацій, які зареєстровані не у відповідності до вимог, зазначених у розділах 2.1 та 2.2, заявки прийматися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

Громадські або благодійні організації, що прагнуть стати учасниками цього конкурсу, повинні відповідати таким загальним вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи. Організаціям із юридичною реєстрацією на території цільових громад конкурсу надаватиметься додаткова перевага у підтримці;
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати досвід роботи від 1 року відповідно до тематики конкурсу (у сфері громадської безпеки, взаємодії поліції та громади на засадах партнерства, соціальної згуртованості, гендерної рівності, підвищення громадської обізнаності щодо прав та потреб ветеранів АТО та ООС та інших вразливих груп населення, допомоги жертвам СГН);
 • мати підтверджений досвід впровадження щонайменше двох проєктів за тематикою конкурсу та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців та персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст /бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проєкту). У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за умови підтримки проєктної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбаченого проєктом (профільна освіта, досвід роботи, тощо).

Пропозиції від організацій, які не відповідають вимогам, наведеним у розділах 2.1 та 2.2, розглядатися не будуть.

Одна організація може подати декілька заявок за одним чи декількома напрямами, проте протягом одного періоду грантову підтримку може отримати тільки одна заявка (що набере більше балів при розгляді).

Організації, що мають поточну грантову угоду із компонентом «Громадська безпека та соціальна згуртованість» Програми розвитку ООН із терміном реалізації, що включає період з 1 грудня 2019 року до 2020 року не можуть брати участі у конкурсі, оскільки одна організація протягом одного періоду може реалізовувати лише одну грантову угоду.

2.2. Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій:

Проєкти, які будуть реалізовуватися за кошти цього грантового конкурсу, повинні реалізовуватися на території цільових громад та відповідати наступним вимогам, а саме за напрямами:

 (1) За напрямом «Залучення громадських організацій ветеранів АТО/ООС до посилення громадської безпеки» цільовими є наступні громади:

–     громади Дніпропетровської області;

–     громади Житомирської області;

–     громади Донецької області (території, підконтрольні Уряду України);

–     громади Луганської області (території, підконтрольні Уряду України).

За цим напрямом до конкурсу допускаються організації із реєстрацією в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській та Луганській областях (території, підконтрольні уряду України). Громадські організації мають подавати грантові заявки щодо реалізації проєктів в тій області, в якій ці громадські організації зареєстровані та здійснюють статутну діяльність.

Зверніть увагу: За цим напрямом заявки мають подаватися громадськими / благодійними організаціями ветеранів АТО та ООС відповідно до їх статутної діяльності. Заявки від інших організацій до розгляду прийняті не будуть.

(2) За напрямом «Посилення громадської безпеки в громадах Приазов’я» цільовими є наступні громади:

·      Донецька область: громади, розташовані на території Мангушського р-ну та майбутньої Сартанської ОТГ;

·      Запорізька область: м. Бердянськ, м. Мелітополь, а також громади, розташовані на території Якимівського, Мелітопольського, Приазовського, Приморського та Бердянського районів та майбутньої Кирилівської ОТГ.

За цим напрямом до конкурсу допускаються організації із реєстрацією на території Донецької та Запорізької областей. Громадські організації мають подавати грантові заявки щодо реалізації проєктів в тій області, в якій ці громадські організації зареєстровані та здійснюють статутну діяльність. Організаціям із юридичною реєстрацією на території цільових громад конкурсу надаватиметься додаткова перевага у підтримці.

 (3) За напрямом «Посилення соціальної згуртованості в громадах Приазов’я» цільовими є наступні громади:

·      Донецька область: громади, розташовані на території Мангушського р-ну та майбутньої Сартанської ОТГ;

·      Запорізька область: м. Бердянськ, м. Мелітополь, а також громади, розташовані на території Якимівського, Мелітопольського, Приазовського, Приморського та Бердянського районів та майбутньої Кирилівської ОТГ.

За цим напрямом до конкурсу допускаються організації із реєстрацією на території в Донецької та Запорізької областей. Громадські організації мають подавати грантові заявки щодо реалізації проєктів в тій області, в якій ці громадські організації зареєстровані та здійснюють статутну діяльність. Організаціям із юридичною реєстрацією на території цільових громад конкурсу надаватиметься додаткова перевага у підтримці.

(4) За напрямом «Взаємодія поліції та громади на засадах партнерства» цільовими є наступні громади:

–     в Донецькій області: населені пункти в сільській місцевості (смт, село, селище), які розташовані в межах таких громад (незалежно від того чи громада вже об’єдналася, чи лише в процесі об’єднання): Добропілля (Білицьке, Білозерське), Дружківка, Покровськ, Мирноград, Слов`янськ, Сіверська ОТГ, Соледарська ОТГ, Новгородське, Світлодарськ, Мангушський р-н, майбутня Волноваська ОТГ (с Прохорівка,с Трудівське), майбутня Вугледарська ОТГ, майбутня Сартанська ОТГ, Великоновосілківський р-н, Красногорівка і Мар’їнка, Лиманська ОТГ, Краматорськ, Бахмут, Маріуполь, Миколаївська ОТГ, Черкаська ОТГ або інші населені пункти будь-якого типу (місто, смт, село, селище), які розташовані в межах 20 км відстані до «лінії зіткнення».

–     в Луганській області: населені пункти в сільській місцевості (смт, село, селище), які розташовані в межах таких громад (незалежно від того чи громада вже об’єдналася, чи лише в процесі об’єднання): Лозно-Олександрівська, Привільська, Троїцька, Нижньодуванська, Біловодська, Красноріченська ОТГ, м. Попасна, Золоте, Щастя, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінна, смт Мілове, Станиця Луганська, Новоайдар, Білокуракинська ОТГ, Чмирівка ОТГ, Новопсковська ОТГ, Марківська ОТГ або інші населені пункти будь-якого типу (місто, смт, село, селище), які розташовані в межах 20 км відстані до «лінії зіткнення».

За цим напрямом до конкурсу допускаються організації із реєстрацією в Донецькій або Луганській областях (території, підконтрольні уряду України). Громадські організації мають подавати грантові заявки щодо реалізації проєктів в тій області, в якій ці громадські організації зареєстровані та здійснюють статутну діяльність.

(5) «Налагодження взаємодії між різними професійними та соціальними групами для підвищення рівня соціально рівності за допомогою діалогового підходу» цільовими є наступні громади:

–     громади Донецької області (території, підконтрольні Уряду України);

–     громади Луганської області (території, підконтрольні Уряду України).

За цим напрямом до конкурсу допускаються організації із реєстрацією на усій території України.

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ В МЕЖАХ КОНКУРСУ

Найвищий пріоритет буде віддаватися проєктним пропозиціям, безпосередньо спрямованим на розширення прав і можливостей жінок з акцентом на вразливі групи населення, розбудову спроможності і потенціалу жінок і чоловіків, що належать до вразливих груп, усунення одного або більше видів порушення прав людини і ґендерної нерівності таким чином, щоб в рівній мірі принести користь та зчинити однаковий вплив на всіх членів громади, жінок та чоловіків, у тому числі з вразливих груп.

Проєктні пропозиції мають базуватися на даних профілів громад (за наявності), і чітко зазначати, яким чином будуть адресовані ґендерно специфічні потреби та пріоритети, визначені у профілях громад (або інших аналогічних документах) з особливим акцентом на найбільш уразливих групах населення з цільової громади.

До розгляду будуть прийняті проєктні пропозиції, які відповідають цільовій спрямованості Проєкту, орієнтовані в рівній мірі на жінок та чоловіків, та реалізація яких, зокрема, сприятиме:

 (1) За напрямом «Залучення громадських організацій ветеранів АТО/ООС до посилення громадської безпеки»:

–     Удосконаленню механізмів та підвищенню рівня громадської безпеки в громадах, де проживають ветерани АТО та ООС;

–     Реінтеграції ветеранів АТО та ООС, шляхом покращення координації між ветеранами АТО та ООС та місцевими жителями, органами місцевої влади і самоврядування, надавачами послуг із безпеки, місцевими підприємцями, лідерами громадської думки та іншими зацікавленими сторонами у питаннях громадської безпеки;

–     Підвищенню обізнаності ветеранів АТО та ООС  у питаннях громадської безпеки, а також прав людини, механізмів їх захисту і ризиків, пов’язаних із конфліктом;

–     Підтримці взаємодії поліції і ветеранів АТО та ООС на засадах партнерства;

–     Просуванню ґендерної рівності, а також розширенню прав і можливостей жінок – ветеранів АТО та ООС;

–     Попередженню і протидії ґендерно зумовленому насильству;

–     Сприянню захисту та адвокації прав ветеранів АТО та ООС на рівні громади;

–     Створенню і підтримці діяльності діалогових платформ (включно з використанням сучасних інформаційних технологій);

–     Підтримці ініціатив, спрямованих на формування партнерських відносин у сім’ях, донесенню ідеї важливості ролі батька у розвитку та вихованні дітей та просуванню ідеї відповідального батьківства з метою попередження ґендерно зумовленого й домашнього насильства в громадах;

–     Впровадженню ініціатив з соціального, освітнього, громадського розвитку, адвокації та лідерства, спрямованих на вирішення актуальних проблем в громадах, де проживають ветерани АТО та ООС;

–     Просуванню ідеї менторства молоді ветеранами АТО та ООС;

(2) За напрямом «Посилення громадської безпеки в громадах Приазов’я»:

–     Удосконаленню механізмів та підвищення рівня особистої і громадської безпеки для жінок та чоловіків, дівчат та хлопчиків;

–     Відновленню та зміцнення довіри, а також покращення координації між місцевими жителями/-льками, органами державної влади і місцевого самоврядування, надавачами послуг із безпеки, надавачами послуг постраждалим від ґендерно зумовленого насильства, місцевими підприємцями, лідерами/-ками громадської думки та іншими зацікавленими сторонами у питаннях громадської безпеки;

–     Підвищенню обізнаності мешканців громад у питаннях громадської безпеки, ґендерно зумовленого насильства, дискримінації, а також прав людини, механізмів їх захисту і ризиків, пов’язаних із конфліктом, та різним впливом конфлікту на жінок та чоловіків, в тому числі з вразливих груп населення;

–     Підтримці взаємодії поліції і населення на засадах партнерства;

–     Підвищення безпеки для жінок та їх залучення та рівна участь у процесах прийняття рішень щодо громадської безпеки;

–     Покращенню залучення жінок та чоловіків у життя громади, зокрема, розширення прав і можливостей молоді, людей літнього віку, людей з інвалідністю, етнічних меншин, внутрішньо переміщених осіб, маргінальних груп, жінок та чоловіків, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту;

–     Попередженню і протидії ґендерно зумовленому насильству;

–     Створенню і підтримці діяльності діалогових платформ, які залучатимуть жінок та чоловіків, дівчат та хлопців, в тому числі з вразливих груп населення (включно з використанням сучасних інформаційних технологій);

–     адвокації змін на місцевому та регіональному рівнях щодо дотримання прав та розширення можливостей жінок і чоловіків у громадах, включно з найбільш вразливими групами;

–     моніторингу прав людини та вироблення відповідних рекомендацій;

–     підвищенню обізнаності щодо прав та потреб вразливих груп населення;

–     здійсненню громадських кампаній (адвокації) на захист прав людини;

–     проведенню просвітницьких та інформаційних кампаній з прав людини;

–     формуванню та організація роботи мереж та коаліцій;

–     проведенню освітніх заходів та формування самоорганізованих правозахисних спільнот;

–     забезпеченню доступності послуг (у тому числі з безпеки та правосуддя);

–     адвокаційній та просвітницькій діяльність щодо попередження і протидії ґендерно зумовленого насильства.

 (3) За напрямом «Посилення соціальної згуртованості в громадах Приазов’я»:

–     Посиленню соціальної згуртованості у громадах;

–     Підвищенню рівня толерантності серед жителів громади до інших соціальних груп, у тому числі вразливих категорій населення;

–     Сприянню налагодження діалогу між місцевою громадою та органами місцевого самоврядування;

–     Розвитку місцевої ідентичності та почуття приналежності до громади;

–     Поліпшенню навичок різних груп громадян (молоді, літніх людей, представників ЗМІ, закладів освіти) щодо усвідомлення відповідальності перед громадами в якості соціально-активних її жителів, у тому числі через популяризацію та залучення до волонтерства, використанню різних методик роботи з конфліктами та інноваційної соціальної інформації;

–     Підвищенню рівня соціальної згуртованості через інноваційні проекти, доцільність яких можна обґрунтувати з точки зору теми соціальної єдності, побудови діалогу та побудови миру;

–     Сприянню розвитку діалогових ініціатив щодо підняття рівня довіри між соціальними групами та громадами з різними поглядами, що спеціалізуватимуться в питаннях миротворчості та намагатимуться застосувати існуючий позитивний досвід для попередження загострення протистояння між різними групами населення та громадами, долати існуючі негативні стереотипи та «інформаційні фейки»;

–     Підтримці діяльності існуючих та створенню нових креативних просторів та діалогових платформ, як місць для навчання, генерації нових ідей, проведення презентацій, майстер-класів, зустрічей та якісного відпочинку молоді, діяльність яких організовується в якості відкритого простору для комунікації та реалізації різноманітних ініціатив, майданчиків для співпраці молоді, влади, бізнесу та ЗМІ з різними категоріями населення в цілому;

–     Активізації та залученню різних категорій населення до громадської та іншої соціально-активної діяльності через заходи підвищення рівня соціальної згуртованості, залучення до процесів прийняття рішень та управління в громадах, покращення соціальних послуг в громадах, з врахуванням підходів партисипації, інклюзії та  дотримання прав людини.

 (4) За напрямом «Взаємодія поліції та громади на засадах партнерства»:

Усі пропозиції за цим напрямом мають бути складені у взаємодії з та погоджені/підтримані поліцією, що має бути підтверджено листом підтримки. Проєктні пропозиції мають сприяти:

–     підтримці ініціатив, спрямованих на покращення взаємодії поліції і населення на засадах партнерства в сільській місцевості та населених пунктах, розташованих вздовж «лінії зіткнення»

–     вирішенню проблем безпеки, які існують в громаді і вирішення яких є пріоритетним для мешканців громади;

–     попередженню виникнення негативних явищ та факторів, що в майбутньому можуть призвести до тяжких наслідків;

–     створенню діалогових платформ та побудова довірливих відносин між поліцією та різними групами населення, в першу чергу, тих, які вважаються уразливими щодо скоєння правопорушень: діти, люди пенсійного віку, представники етнічних меншин, ВПО, люди з інвалідністю тощо;

–     покращенню поліцейських послуг, які надаються громадянам поліцією;

–     попередженню виникнення негативних факторів або відновлення довірливих відносин шляхом побудови діалогових платформ та більшої інтеграції поліції у життя громади;

–     будь-які інші форми та види взаємодії поліції та населення, головною метою якої є спільне громадське благо;

–     -впровадженню «пілотних проєктів» з підтримки та забезпечення прав неповнолітніх осіб, у т.ч. затриманих, у відділах/відділеннях поліції, спрямованих на підвищення якості надання поліцейських послуг неповнолітнім та зміцнення довіри до поліції. Пропозиції можуть мати інфраструктурну складову.

Пропозиціям, що будуть реалізовані на території декількох громад, надаватиметься перевага у підтримці.

 (5) За напрямом «Налагодження взаємодії між різними професійними та соціальними групами для підвищення рівня соціально рівності за допомогою діалогового підходу»

–     Підвищення інструкційної та експертної спроможності мереж спеціалістів, які мають навички не конфліктного спілкування задля сприяння соціальній згуртованості для вирішення проблем в громадах;

–     Розбудова майданчиків для обговорення проблем та викликів щодо соціальної єдності на основі діалогових підходів;

–     Налагодження ефективної взаємодії з представниками різних професійних та соціальних груп для подолання проявів і наслідків розділених спільнот.

4. ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ, ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТІВ

До розгляду будуть прийняті проєктні пропозиції із загальним запитуваним обсягом фінансування від Програми ООН із відновлення і розбудови миру у розмірі від 146,000 гривень.

Проєктним пропозиціям, в межах яких буде запропоноване співфінансування (не менше ніж 20% від загального бюджету проєкту), надаватимуться додаткові бали при розгляді відповідно до Критеріїв оцінки проєктних пропозицій. Під співфінансуванням розуміється наявність іншого джерела фінансування, крім Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Власний фінансовий внесок організації має бути підтверджений відповідними обліково-бухгалтерськими документами на етапі подачі фінансової звітності за проєктом. Наявні у організації матеріальні цінності (включаючи офісне приміщення та офісну техніку) у якості співфінансування не розглядаються.

Додаткову превагу отримають організації, проєктні заявки яких будуть підтримані партнерськими організаціями (недержавні організації, органи державної влади та місцевого самоврядування), про що до проєктної заявки мають бути подані відповідні листи підтримки проєкту. У такому листі має бути зазначено про підтримку та конкретну роль підтримуючої організації.

Запропонований термін впровадження проєктних пропозицій може складати від 6 до 12 місяців. Проєкти, які отримають фінансування у межах цього конкурсу грантів, повинні розпочатися з 1 грудня 2019 року.

5. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

5.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

–     необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;

–     що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

–     праці персоналу організації та залучених експертів;

–     товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;

–     комунікаційних та інформаційних послуг;

–     консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;

–     оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;

–     друкарських, типографських і копіювальних послуг;

–     витратних матеріалів і канцелярських товарів;

–     транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю.

5.2. Обов’язкові витрати:

–     Оплата послуг керівника проєкту та фінансового спеціаліста / бухгалтера (або передбачення цих послуг як власного внеску чи фінансування із інших джерел);

5.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

–     підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;

–     сплатою боргів;

–     відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;

–     міжнародними відрядженнями;

–     орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% від загальної вартості проєктної пропозиції. Витрати на оплату праці працівників, фахівців та експертів не можуть перевищувати 25% від загальної вартості проєктної пропозиції.

6. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із наступного:

1)   Онлайн аплікаційна форма, заповнена онлайн за посиланням, що містить основні відомості про організацію та проєктну пропозицію.

2)   Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc);

3)   Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel);

4)   Відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості;

5)   Для проєктів, в яких передбачено співфінансування – лист-підтримка від установи-партнера, яка надає співфінансування із зазначенням суми співфінансування.

6)   Для проєктів, що містять у собі інфраструктурну складову:

 • Проєктно-кошторисна документація / кошторисна документація запропонованого проєкту (або будь-яка інша документація, відповідно до якої прораховано фінансову пропозицію);
 • Листи-підтримки від установ-партнерів, що виділяють кошти для співфінансування проєктної пропозиції;
 • Лист підтримки щодо експлуатації та технічної підтримки проєкту після його завершення від балансоутримувача.

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні заповнити онлайн аплікаційну форму (пункт 1), а також подати повний аплікаційний пакет (пункти 2-5), зазначений вище, за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення (в залежності від напряму конкурсу, за яким подається проєктна пропозиція того):

(1)   «RPP-2019-3: Залучення громадських організацій ветеранів АТО/ООС до посилення громадської безпеки» або

(2)   «RPP-2019-3: Посилення громадської безпеки в громадах Приазов’я» або

(3)   «RPP-2019-3: Посилення соціальної згуртованості в громадах Приазов’я» або

(4)   «RPP-2019-3: Взаємодія поліції та громади на засадах партнерства» або

(5)   «RPP-2019-3: Налагодження взаємодії між різними професійними та соціальними групами для підвищення рівня соціально рівності за допомогою діалогового підходу»

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 12:00 10 листопада 2019 року. Аплікаційний пакет (пункти 2-5) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar/*.zip) розмір якого не має перевищувати 15 Mb.

Для надання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим Конкурсом, буде проведено одну Skype-консультацію, що відбудеться 4 листопада 2019 року о 15:00. Для того, щоб зареєструватися для участі у Skype-консультації, будь ласка, надішліть інформаційне повідомлення щодо бажання участі у консультації за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення «RPP-2019-3: Участь у Skype-консультації щодо грантового конкурсу», але не пізніше ніж за 24 години до її проведення і надайте ПІБ та контактний телефон особи, що прийме участь у скайп консультації від імені організації. Skype-консультація буде одночасно проведена для всіх зареєстрованих учасників.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

7. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

7.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів.

Етап 1: Розгляд поданих проєктних пропозицій Конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій Конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап 2: Проєктні пропозиції, що містять інфраструктурну складову, а також будь-які інші пропозиції за рекомендацією Конкурсної комісії виносяться на розгляд Робочих груп з громадської безпеки та соціальної згуртованості (в громадах, в яких вони функціонують), на яких проводиться пріоритезації проєктів відповідно до потреб громади. Для проєктних пропозицій, поданих в рамках однієї громади, що отримали однакову кількість балів відповідно до критеріїв оцінки, за умови обмеженого фінансування, підтримка надаватиметься проєктним пропозиціям, що отримали більш високий пріоритет.

Етап 3: Остаточне ухвалення списку проєктних пропозицій, рекомендованих Конкурсною комісією до підтримки. Формування списку проєктних пропозицій, що можуть отримати підтримку за умови наявності додаткового фінансування.

Конкурсна комісія складатиметься з представників Програми ООН із відновлення і розбудови миру відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів (наприклад, представники Національної поліції). Разом з цим, Конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність проєкту.

7.2. Критерії оцінки проєктів:

  Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції Максимальний бал
1. Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці – 10 балів, відповідає пріоритетам – 10 балів; заявка частково відповідає тематиці – 5 балів, частково відповідає приорітетам – 5 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів) 10
2. Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджені між собою – 10 балів, частково узгоджені – 5 балів, не узгоджені – 0 балів) 10
3. Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів) 20
4. Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів, що відповідають напрямкам Конкурсу – 10 балів, організація має досвід втілення проєктів, але у суміжних до проєктної пропозиції напрямках – 5 балів; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямкам Конкурсу – 0 балів) 10
5. Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» – 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів) 20
6. Ґендерно специфічні потреб з особливим акцентом на найбільш уразливі групи населення із цільових громад враховані у поданій заявці (ґендерно специфічні протреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи враховані – 10 балів, ґендерно специфічні потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи враховані частково – 5 балів, ґендерно специфічні протреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи не враховані – 0 балів) 10
7. Наявність співфінансування за проєктом (у фінансовій чи не фінансовій формі) (наявне співфінансування у розмірі 20% – 10 балів, наявне співфінансування у розмірі до 10% – 5 балів, співфінансування відсутнє – 0 балів); 10
8. Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 10 балів, частково необхідний рівень компетенції – 5 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів) 10
9. Організація, що подає заявку є зареєстрованою на території громади, за якою подається проєктна пропозиція (Так / Ні) Так / Ні
  Загальний бал 100
  Примітки  

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їх партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу пост фактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

One thought on “ООН оголошує конкурс грантів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *