Проект USAID «ВзаємоДія» оголошує грантову програму

  Проект USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія!» оголошує грантову програму на підтримку ініціатив громадянського суспільства та медіа у сфері протидії корупції.

  Тип оголошення: Річне програмне оголошення

  Кінцевий термін подання: Необмежений

 Концепції чи питання подавати: sacci-grants@msiworldwide.com 

  Зацікавленим Заявникам:

  Метою цього Річного програмного оголошення (РПО) є запрошення до подання концепцій на отримання грантового фінансування від Програми “Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія!» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

  РПО передбачає подання заявок на реалізацію проектів, які мобілізують суспільство на запобігання корупції, розроблення аналітичних матеріалів щодо механізмів підвищення обізнаності та виховання цінностей щодо запобігання корупції, сприяють виникненню коаліцій, що об’єднані довкола спільних питань, які спроможні здійснювати адвокацію ефективних антикорупційних заходів на національному та субнаціональному рівнях та ефективно комунікувати антикорупційні мессиджі в цільових громадах. Проект «ВзаємоДія!» очікує інноваційні ідеї та підходи, що орієнтовані на результат.

  Процес подання заявки складається із двох кроків. Перший крок передбачає подання заявниками короткої концепції. Якщо на початковому етапі буде визначено, що концепція відповідає цілям Проекту «ВзаємоДія!», тоді як другий крок заявники запрошуються подати офіційну заявку на отримання грантового фінансування

  Проект «ВзаємоДія!» планує приймати концепції по мірі надходження до 17 червня 2019 року.

  Тривалість пропонованого проекту не повинна перевищувати 12 (дванадцять) місяців. Проект «ВзаємоДія!» зберігає право фінансувати пропоновані проекти повністю чи поступово.

  Видання цього РПО не є контрактом чи зобов’язанням з боку Проекту «ВзаємоДія!», і не зобов’язує Проект «ВзаємоДія!» до відшкодування витрат, які було понесено при підготовці та поданні концепцій та заявок. Телефонні дзвінки стосовно технічного змісту не прийматимуться.

  Контекст та передумови

  Це РПО видано на підтримку п’ятирічної Програми USAID «ВзаємоДія!»; воно розроблене як гнучкий інструмент для швидкого реагування на ситуацію в Україні, що змінюється, в таких сферах як запобігання корупції, прозорість та доброчесність державних установ на центральному та субнаціональному рівні, участь громадян та розбудові повної нетерпимості суспільства до проявів корупції.

  Робота з молоддю (віком від 15 до 24 років), а також уповноваження жінок та вразливих груп протистояти корупції в Україні та діяти на захист своїх прав вважаються першочерговими завданнями, як через включення такої діяльності до пропонованих ініціатив, так і через окремі втручання.

  Пріоритети РПО

  Це РПО зосереджуватиметься, проте не обмежуватися, на таких першочергових сферах:

· Вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює питання запобігання корупції, забезпечення прозорості, підзвітності, доброчесності на національному та субнаціональному рівні, а також прийняття та реалізація положень;

· Залучення громадян до здійснення нагляду за діяльністю уряду та до поширення передового досвіду громадянської участі в діяльності щодо запобігання корупції; підвищення обізнаності щодо механізмів вирішення питань протидії корупції, забезпечення прозорості та доброчесності через існуючі державні та недержавні канали;

· Уповноваження жінок та вразливих груп протистояти корупції;

· Відслідковування соціальної динаміки в сфері корупції, запобігання корупції, ставлення та чинників, що спонукають до дії, а також інструментів для забезпечення змін у поведінці;

· Ефективна взаємодія між урядовим та неурядовим секторами щодо запобігання та подолання корупції.

  Особливий інтерес в межах РПО становлять ініціативи, які пов’язані з поточною діяльністю установ-партнерів Проекту «ВзаємоДія!»: Секретаріату Кабінету Міністрів, Державного агентства з питань електронного урядування, Міністерств інфраструктури та охорони здоров’я, а також Сумської обласної державної адміністрації та міської ради міста Дрогобич.

  Очікувані результати РПО

  Очікується, що ініціативи, які буде підтримано за цим РПО, сприятимуть досягненню таких результатів вищого рівня:

· Розроблено та прийнято комплексну нормативно-правову базу щодо протидії корупції;

· Вдосконалено систему поширення інформації про антикорупційні реформи та успіхи в боротьбі з корупцією;

· Підвищено залучення громадян до боротьби з корупцією;

· Підвищено розуміння громадськістю корупції та її вартості;

· Молодь все більше заперечує корупцію як соціальну норму.

  Критерії відповідності вимогам

  До подання заявок запрошуються зареєстровані українські неприбуткові організації громадянського суспільства (громадські спілки, волонтерські організації, благодійні фонди, аналітичні центри, наукові установи, а також інформаційні агентства). До участі у цьому конкурсі особливо запрошуються організації, що зареєстровані в Сумській та Львівській областях.

  Тривалість проекту

  Тривалість проекту не повинна перевищувати 12 місяців.

  Критерії оцінки

  Концепції будуть оцінюватися на основі таких критеріїв:

· Відповідність вимогам: Концепція повинна відповідати всім вимогам, які встановлені РПО.

· Актуальність: Концепція повинна відповідати пріоритетним сферам, які окреслені РПО.

· Досяжні цілі: Цілі повинні бути досяжними, реалістичними та вимірюваними. Концепція повинна демонструвати, як діяльність призведе до досягнення цілей проекту, і як такі цілі будуть вимірюватися.

· Чіткий та логічний підхід до реалізації: Концепція повинна чітко та логічно описувати пропоновану діяльність, як вона буде реалізовуватися, і кого буде залучено до реалізації. Концепція повинна надавати часові рамки та графік реалізації.

· Сталість: Концепція повинна описувати, як проект продовжуватиметься після завершення періоду фінансування за грантом Проекту «ВзаємоДія!».

· Обґрунтованість витрат: Концепція повинна містити обґрунтований кошторис витрат.

· Ключовий персонал: Пропонований ключовий персонал повинен мати відповідні та достатні досвід та кваліфікацію.

· Кваліфікація організації Заявника: Організація Заявника повинна мати достатній досвід та кваліфікацію для реалізації пропонованого проекту;

· Інноваційність: Пріоритет надаватиметься проектам, які передбачають інноваційні та творчі види діяльності.

  Розмір контракту та тип грантових контрактів

  Загальний розмір гранту за цим РПО для організації(-ій) (чи консорціуму організацій) становитиме суму в гривнях, що еквівалентна сумі між 10 000 та 150 000 доларам США. Згідно процедури подання заявок за цим РПО розглядатимуться такі типи грантів: (1) кошти виділяються на основі визначених «етапів» чи результатів (FAA – контракти з фіксованою сумою); (2) Гранти на основі відшкодування витрат (Спрощені чи Стандартні гранти), чи (3) прямі закупівлі та надання матеріалів/ обладнання та/ чи послуг (Грант у негрошовій формі). Може застосовуватися поєднання грантів, найбільш поширеним серед яких є контракт з фіксованою сумою з частиною в негрошовій формі для закупівлі товарів та/ чи послуг; і змішаний грант на основі гранту в негрошовій формі із відшкодуванням оплати праці. Тип гранту визначатиметься командою Проекту «ВзаємоДія!» в процесі визначення перед наданням гранту на основі характеру діяльності за проектом, а також фінансової та управлінської спроможності організації грантоотримувача.

  Кінцевий термін подання концепцій

Кінцевого терміну для подання концепцій не встановлено. Концепції приймаються по мірі надходження. Заявники отримають реакцію щодо своїх концепцій протягом 30 днів від подання. Дзвінки телефоном не приймаються.

  Формат концепції

Концепції повинні бути написані українською або англійською мовою з використанням бланку, який надається в Додатку А до цього РПО. Зверніть увагу, що обсяг Технічного підходу концепції не повинен перевищувати 5 сторінок. Бланк концепції також можна отримати електронною поштою, надіславши запит на адресу: sacci-grants@msiworldwide.com

  Процедура подання концепції

Файл з концепцією не повинен перевищувати 5 Mb в цілому, він подається в форматі Word чи архівується як *.zip чи *.rar, і не повинен бути захищений паролем. Заявники повинні подавати свої концепції електронною поштою на адресу:sacci-grants@msiworldwide.com із зазначенням «РПО на тему протидії корупції» у графі «тема листа». Заявників буде повідомлено про результати оцінки концепцій протягом 30 днів від подання.

  Концепції, надіслані в інший спосіб, аніж зазначено вище, розглядатися не будуть

  Додаток Бланк концепції: БЛАНК КОНЦЕПЦІЇ ГРАНТУ

  джерело: https://gurt.org.ua/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *